Lönekartläggning i QlikView

Det här är andra delen av tio där vi kort presenterar några kommunala projekt i QlikView. Dagens ämne är Lönekartläggning i QlikView. Problem: Bristfällig statistik gällande lönespridning inom grupper med likvärdigt arbete. Beskrivning av lösningen: Genom att sammanställa befintlig information och sätta upp en konsekvent mall för analys blir det enkelt att göra jämförande analyser … Läs mer

 

Personalstatistik i QlikView

Det här är första delen av tio där vi kort presenterar några kommunala projekt i QlikView. Dagens ämne är Personalstatistik i QlikView. Problem: Avsaknad av sammanställd statistik angående jämnställdhetsfrågor för presentation i årsredovisning, på intranät och i rapportering till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Beskrivning av lösningen: Genom att hämta information från flera verksamhetssystem skapas … Läs mer

 

Google Analytics i QlikView

Google Analytics är en tjänst som ger mycket värdefull kunskap om hur din webbplats fungerar i praktiken, vilket innehåll som skapar affärer och vilka sidor behöver förbättras. Google Analytics är en produkt från Google som visar data om dina besökare – hur många besökare som besöker webbplatsen, varifrån de kommer, vilka sidor de läser, hur … Läs mer

 

Facebook och Google Analytics i QlikView

Det finns mycket intressant data att analysera på webben. Det finns många källor att läsa information ifrån och jag tänkte gå igenom Facebook, Twitter och Google Analytics som vi analyserat i QlikView under det senaste halvåret. Facebook största styrka är att det har många användare. Här finns det spännande analyser som du kan göra, allt … Läs mer

 

Om Öppna data – open data

    Vi tänkte skriva lite mer om det här med Öppna data (det som slarvigt kallas öppen data). Här är en intressant film som ger en bra introduktion. Det här är ett kort föredrag av sir Tim Berners-Lee (skaparen av www) om möjligheter med öppna data.

 

NKI i QlikView – praktiskt exempel

    Eftersom vi försöka leva som vi lär så gör vi naturligtvis en uppföljning i QlikView på vår senaste aktivitet – QlikView-dagen. Här är ett praktiskt exempel på hur vi utformat en NKI-uppföljning för att kunna göra en relevant uppföljning direkt i QlikView. Vi använder oss av SCBs NKI-metodik (klicka om du behöver läsa mer). … Läs mer