QlikView 9 support

Qlikview 9 slutas supporteras av Qliktech från och med 31 oktober 2012. Känner någon som fortfarande kör QlikView 9 så börjar det bli dags för uppgradering.

 

Data från externa källor

Idén till det vi pratade om på vårt frukostmöte den här månaden fick vi i ett projekt där det visade sig att ekonomisystemet levererade siffror i olika valutor. Det blir lite svårt att få en samlad bild när ett lands transaktioner är angivna i euro och ett annat i svenska kronor. Det går naturligtvis att … Läs mer

 

Alla kan sub-optimera sin verksamhet

I ett intressant TED-föredrag pratar Atul Gawande om hur sjukvården under det senaste århundrandet gått från sjukstuga med väldigt små möjligheter att bota till en högspecialiserad verksamhet med oändligt många experter. Det här ger naturligtvis en bättre sjukvård men skapar samtidigt problem. Det mest uppenbara är skenande kostnader, en konskevens av att varje specialist fokuserar … Läs mer

 

Bakom kulisserna – visualisering med QlikView

Den 10 och 11 april kör QlikTech ett ”ask the experts event”. Det handlar om visualisering och hur du ska tänka vid applikationsutveckling, alltså lite samma idé som egbs frukostmöten om QlikView. Här är en video som berättar historien bakom en design. Väl värt sina sju minuter. Cool and Impactful Vizualizations – YouTube.

 

Att förstå kunderna

När FastCompany skriver om Apples samarbete med NetFlix nämner de två fördelar för Apple. Den första är ganska självklar – eftersom Netflix använder Apples etablerade betalsystem så skär Apple några procent på all försäljning. Den andra och mer intressanta aspekten är följande: ”certainly they can use the information to improve their customer analytics / naturligtvis … Läs mer

 

Dashboard / Styrkort i QlikView

Dashboard (eller styrkort som det kallas på kommunsvenska) i QlikView är ett ganska vitt begrepp. Vi ser dashboarden som en startsida som ger ett direkt resultat. När man ser en dashboard ska man direkt förstå vad som visas och varför den informationen är relevant. Det här betyder att vi inte kan visa upp allt i … Läs mer

 

Vad är ETL i QlikView ?

ETL handlar om att göra om rådata för att skapa data att agera på – i vårt fall att göra data redo att använda i QlikView.  Förkortningen ETL står för Extract (extrahera), Transform (omvandla) och Load (ladda). När vi läser information från olika datakällor gäller det framförallt att få all data att ”prata samma språk”. … Läs mer