Öppna data på fem minuter!

Öppna data är på tapeten. Här är en kort sammanfattning av vad som händer på nationell nivå och vad organisationer behöver göra för att komma igång med öppna data. Öppna data på nationell nivå Regeringen har gjort bedömningen att en stor del av informationen som finns hos kommunala och statliga myndigheter utgör ett stort värde … Läs mer