Benchmark i Qlikview

Jag tillbringade en sommarvecka, för några år sedan, på musikläger. En av musiklärarna, som jag sätter högt i kurs, fick frågan hur man blir en riktig bra jazzmusiker (lika bra som han). Han hade ett tydligt svar, kopiera, kopiera dom bästa. Det var inte vad jag hade väntat mig, mina drömmar om att vara kreativ fick sig en törn.

Oavsett vad min musiklärare sagt är det självklart värdefullt att vara kreativ men en genväg till framgång är att först lära sig av mästarna. Tesen att man är bäst på allt faller på sin egen orimlighet, det finns alltid någon som är bättre på något, därför bör man vara öppen för att lära av andra. Här blir benchmark och Qlikview verktyg att använda sig av.

Exempel anonym benchmark
Ett företagsöverskridande samarbete eller jämförelse inom ett företag mellan avdelningar eller mellan anställda. Oavsett vilket, rör det sig ofta om känslig information där det finns krav på anonymitet.
Jag har gjort ett exempel i Qlikview på hur man kan jämföra en individ mot en anonym grupp, t.ex. en anställd mot övriga anställda på företaget. I exemplet jämförs utfört arbete med arbetad tid, ett mått på produktivitet. Jag har inkluderat en blå referenslinje som visar medelvärdet av kvoten av utfört arbete och arbetad tid. Den gröna och röda linjen visar i exemplet en 20 % avvikelse från medelvärdet av kvoten (alltså den blå linjen) men skulle kunna visa standardavvikelsen eller något annat konfidensintervall.

Namnet Staffan är valt i bilden och hans prestation visas med en förstorad röd prick. Väljer man istället ett annat namn visas den personens prestation på samma sätt. Diagrammet som visar punkterna är en så kallad scatter plot. Sedan har jag lagt ett linjediagram under för att få referenslinjerna. Diagrammet skulle t.ex. kunna användas i en rapport där Qlikview loopar över varje namn och skapar en rapport per namn. I rapporten kan man utesluta boxen med namn som ligger till vänster. Vi kan se i diagrammet att Staffan har en del att lära av sina kollegor.

Datat i applikationen är slumpvisa tal i en inline tabell. Applikationen finns här, Benchmark Qlikview.

 

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *