Bruset och signalen – och behovet av god design

Jag jobbar som QlikView-utvecklare sedan tre år. Jag säger så när jag träffar folk som frågar vad jag gör – även om jag idag jobbar mer med design än utveckling. Varför?

Det finns många förutfattade meningar om design och det är ett för brett område för att förklara på ett par korta meningar. Av bland annat den anledningen har jag nu hållit en presentation på vår QlikView-frukost. Därför skriver jag också detta blogg-inlägg. Jag hoppas skapa en diskussion om god design och varför det är så viktigt. Det är inte helt självklart.

När vi presenterar en projektplan heter designarbetet oftast ”systemutveckling”. Vi har lärt oss att ifall vi pratar om att lägga utvecklingstid på design så är det märkvärdigt många som inte behöver design. Detta är oftast inte av snålhet utan bristande förståelse för vad applikations-design innebär.

Fråga dig därför varför vi inte ser folk som sitter på motorn och kör sin bil utan instrumentpanel, inredning och chassi? Det skulle vara opraktiskt och väldigt obekvämt. Tack och lov designar alla biltillverkare sina bilar med tanken på förare och passagerare i centrum. Här är ett område där vi som skapar beslutsstödsapplikationer generellt sett ligger efter. Det är dags att komma i fatt nu.

När vi bygger beslutsstödsapplikationer så extraherar och paketerar vi inte bara ett datalager. Vi gör data användbar. Vi beskriver något av betydelse. Vi ökar förståelsen. Vi förmedlar möjligheten att agera för att uppnå ett önskvärt tillstånd.

Definitionen av användbar data har jag lånat från Stephen Few som är en framstående föreläsare på området Visual Business Intelligence. Han pratar ofta om att vi ska sända signaler istället för mer brus.

Låt mig försöka förklara vikten av att sända tydliga signaler med en bild.

clip_image002

Bilden är inte skalenlig eller ens särskilt vetenskapligt fastlagd men ändå brilliant tydlig när man får den förklarad. Ser ni det lilla avrivna hörnet nere till höger på bilden? Det är den ungefärliga mängden av dina sinnesintryck du som människa har kapacitet att behandla och agera på. Ta emot som signal om du vill. Allt övrigt i de blå fälten sorterar vi bort som brus.

Låt mig vidare försöka förklara skillnaden mellan brus och signaler med bilderna nedan:

imageAnscombes kvartett (Källa:Wikipedia)

Väldigt få människor vill ens försöka dra slutsatser eller förståelse från tabellerna, det är dock betydligt enklare i graferna. Graferna sänder signaler vilket de råa tabellerna inte gör.

Mina exempel här är förenklingar. Förenklingar är bra i utbildningssyfte då det sänder tydliga signaler. Bra så länge signalerna är anpassade för mottagaren.

 

Användaranpassning

Helt centralt för att lyckas med en bra design är att förstå användarna. Vi måste undersöka och fråga vilka frågor vill användaren ha svar på? Vilka beslut är användarna ansvariga för? Vilka är mottagare av analysresultatet?

En ekonomiapplikation får ofta helt olika utseende om den är riktad till ekonomichef eller VD. Den ena användaren vill se exakthet i detaljer, den andra mer i ”helikopterperspektiv”. Den enes brus är den andres signal.

Samtidigt finns också forskning och generella riktlinjer för hur vi som mänskliga avsändare och mottagare av information kan underlätta för varandra. Riktlinjer vi som beslutstödsutvecklare och designers har ett allt större ansvar att följa.

Information eller snarare mängden mätbar data blir bara större. Vi hör ofta talas om ”big data” och möjligheterna det för med sig. En applikationsdesigner måste också se utmaningarna. Vi måste sålla signaler från bruset med bättre precision om vi vill behålla värdet i dessa möjligheter.

Det kan vara så enkla saker som att välja rätt diagram eller färger. Hur ofta ser vi inte paj-diagram för att jämföra mängdförhållanden? Vem kan obesvärat rangordna färgerna efter storleksordning i den här bilden:

clip_image008

Jämför nu med ett stapeldiagram:

clip_image010

Skillnaden är slående men ändå är paj-diagrammet vanligare. Problemen med detta diagram är ännu inte avhjälpta. Inte så länge ca 8 % av män i Sverige, de med röd-grön färgblindhet, ser något som mer ser ut såhär:

clip_image011

 

Mer om detta och mycket annat har jag berört under min presentation på vid vår senaste QlikView-frukost. Bl.a. ett konkret exempel på en designrenovering vi nyligen gjort på uppdrag av kund. Missade ni presentationen så finns det möjlighet att få en personlig presentation i samband med att vi tittar på vad vi kan göra för att förtydliga, förenkla och sända mer relevanta signaler i era applikationer.

Tack för ert intresse.

Pontus Nilsson

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

3 kommentarer om “Bruset och signalen – och behovet av god design

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *