Dashboard / Styrkort i QlikView

QlikView DashboardDashboard (eller styrkort som det kallas på kommunsvenska) i QlikView är ett ganska vitt begrepp. Vi ser dashboarden som en startsida som ger ett direkt resultat. När man ser en dashboard ska man direkt förstå vad som visas och varför den informationen är relevant.

Det här betyder att vi inte kan visa upp allt i datamodellen för då blir det för mycket information. För en dashboard i QlikView väljer vi tillsammans med kunden ut det viktiga och framförallt det som gör att den som ser dashboarden kan agera på ett bättre sätt – just att gå från insikt till handling är hela syftet med en dashboard. Det är på så sätt som en en dashboard skapar effektivisering.

Det är viktigt att förstå hur varje dashboard ska användas. Hur ser användaren ut? Hur ofta kommer applikationen att användas? För ett call center kan det handla om uppföljning minut för minut och i andra fall handlar det om uppföljning per vecka eller månad. Det kravet som alltid bör ställas på en dashboard i QlikView är att den är relevant för alla som ser den. Det här betyder att en dashboard blir väldigt anpassad per användargrupp och det är ofta svårt att skapa en vy som passar hela företaget. Den dashboard som är relevant för ledningen är sällan intressant för den som ska agera på informationen i sitt dagliga arbete.

Det kan finnas alltid en poäng att göra dashboarden personlig och att bara se sina egna eller gruppens siffror. För en annan målgrupp är det tvärt om helikopterperspektivet som är intressant. All den här informationen finns oftast i den oaggregerade informationen i QlikView, det handlar mer om att välja ut vem som ska se vilken information. Det blir därför ganska självklart att det är svårt att bygga en dashboard som täcker hela företagets behov. Abstrakta siffror som inte ligger på ”min nivå” blir bara ytterligare informationsbrus medan relevanta siffror leder till handling (effektivisering, glädje och att hela livet blir fantastiskt).

Rätt objekt

Det finns många olika sätt att presentera information i QlikView med såväl roliga som mindre roliga grafiska objekt. Här finns det en tydlig korrelation mellan tråkig visualisering och möjligheten att förstå vad som visas. Festliga grafer brukar ofta vara rätt obegripliga och fungerar därför mindre bra på en dashboard. Grundregeln är att den som ser en dashboard direkt ska förstå såväl information som sammanhang. Bubbeldiagram används exempelvis för att kunna visa tre dimensioner samtidigt vilket naturligtvis gör informationen svår att förstå. Tittar man däremot på enkla diagram – som stapeldiagram – så är det tyvärr så att de som är platta och tråkiga samtidigt är enkla att begripa.

I QlikView finns flera olika sätt att jobba med gränsvärden och färgning av information. Det är ofta viktigt att snabbt förstå om ett värde är bra eller dåligt. För att få den direkta förståelsen blir skillnaden mellan en röd och en grön siffra väldigt uppenbar. Det här betyder att projektet måste lägga tid på att definiera gränsvärden men det förenklar markant i användningen av dashboarden. För att hitta lämpliga gränsvärden krävs en tydlig målformulering baserat på mer avancerade QlikView-analyser. Att sätta mål utan att utgå från den faktiska situationen är ett av de bästa sätten att missa målet i arbetet med gränsvärden.

Layouten är viktig när vi utvecklar en dashboard, det gäller att förstå var den viktigaste informationen ska placeras. Vi kommer skriva mer om detta i ett framtida inlägg.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *