Governance Dashboard – övervaka QlikView och få full kontroll

QlikTech har under det senaste halvåret utvecklat en övervakningsapplikation, Governance Dashboard. Nu för ett par veckor sedan släppte QlikTech version 1.0 av Governance Dashboard. Jag tänkte här ge en genomgång av vad applikationen innehåller och vad du kan ha för nytta med den. Vi kan börja med vilket värde Governance Dashboard tillför.

Värde

Applikationen underlättar förvaltning, hantering och förståelse av en (eller flera) redan befintliga QlikView miljö/er. Genom att implementera den i din miljö får du en mycket bra översikt över vad som händer i din QlikView miljö. Du kommer kunna se vad som används flitigast i din miljö vilket underlättar ev beslut för optimering. Det underlättar också beslut kring avveckling av vissa objekt/applikationer som inte används. Kort och gott är det en applikation som underlättar förvaltningen av din QlikView miljö. Att den också kan vara ett verktyg i utvecklingsarbetet ser jag också som ett stort plus. (Hantering av uttryck etc).

Governance Dashboard

Applikationen består av två delar. Den första delen är QlikView Expressor (genom en connector) som läser ut meta-data ur i princip alla delar av din miljö. Den andra delen är en qvw som visualiserar den information QlikView Expressor samlat in.

Installation / konfiguration

configuration

 

Efter nedladdning behöver du installera msi paketet. Det görs enkelt genom att följa installationsguiden. Efter installationen, välj start menyn och hitta Governance 1.0/Governance Dashboard som ligger under QlikView. Välj fliken Configuration. Här får du nu möjlighet att lägga in sökvägar anpassade efter din QlikView miljö. Applikationen har även fördefinierade sökvägar för olika operativsystem. Dessa kan du använda om din miljö inte har några justeringar från de sökvägar som är default vid installation av en QlikView server.

 

Summary

summary

Den första fliken ger dig en överblicksbild över följande komponenter.

 • Server
 • Publisher
 • Sessioner
 • Användar aktivitet
 • Applikation komplexitet
 • Metadata redundans
 • Skannings fel
 • Konfiguration

Hittar Governance Dashboard något eller några fel kommer dessa dyka upp som en röd markering med antalet fel angivna i denna markering. Vid klick på denna markering skickas användaren till Statistics fliken med detaljer.

 

File Details

Denna vy presenterar information på detaljnivå och summerat om QlikView filer som blivit skannade i din QlikView lösning. Den ger dig information om antalet filer, historik, ev fel och detaljinformation. Använd den här fliken för att få kontroll över dina QlikView relaterade filer i din miljö. Här presenteras filer med ändelserna, .log, .qvw, .qvd, .qvx loch .xml

 

QVW overview

Här finns två underflikar.

QVW översikten ger dig detaljer om dina qvw:er dvs applikationer. Vem som är skapare, filstorlek och skapande datum. Du kan se antalet objekt, variabler etc. Du kan också se information om datamodellen och antal källor samt hur mycket applikationen använts.
Under den andra fliken finns möjlighet att se över komplexiteten i dina applikationer. Du kan själv ställa gränsvärden på en rad olika parametrar för att definiera vad en komplex applikation ska vara.

 

Sheet, Obj, & Expr

Denna flik har precis som den tidigare också två underflikar. Den första visar Ark och Objekt och den andra Uttryck.

Ark och Objekt ger dig en summering av alla objekttyper för de applikationer du gjort urval för och som är skannade. Detta kan användas för att se över att samma typ av design används rakt i genom QlikView miljön för att underlätta för användarna så de känner igen sig.

Under fliken Uttryck kan du säkerställa att uttrycken är de samma genomgående för din QlikView miljö samt att de håller samma uttrycksrubrik.

 

QVD/QVX

Denna flik hanterar QVD/QVX och dess förändringar över tid. Dessutom finns förteckning över fälten. Fliken har två underflikar som separerar fält och filer. Här kan du utläsa hur många rader en viss QVD innehåller eller hur stort utrymme den tar (KB).

 

Statistics

Fliken innehåller statistik fördelat över flera underflikar som hjälper till att förklara nyttjandet av QlikView miljön. Däribland vilka applikationer som används, vilka tasks som körts, statistik över sessioner och specifika användares beteenden. Detta kan vara en grund för ev expansion av en QlikView miljö. Följande underflikar finns:

 • Server
  Här följer du fel och varningar direkt från event loggningen. Hur många applikationer som varit laddade i minnet vid ett och samma tillfälle mm.
 • PublisherHär kan du följa tasks och status för dessa.
 • Sessions
  Här kan du följa sessioner. Se när på dygnet din miljö har mest aktivitet utifrån antalet sessioner. Något som kan ligga till grund för när vissa omladdningar ska genomföras eller vara färdiga.
 • User Acitivity
  Här kan du få kontroll över användares agerande i QlikView miljön. Vem som öppnar vilken applikation. Vilka urval som görs mm.

Om du inte har Governance Dashboard i din miljö idag, se till att få den plats. Kontakta mig eller någon av mina kollegor på egbs så berättar vi mer. Du hittar även mer information här om Governance Dashboard.

Joachim Boivie, systemarkitekt
QlikView 11 Certified System Administrator

Mobil: 0700 913110
E-post: joachim.boivie@egbs.se
Tweet me: @jboivie

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *