BI-effekten behandlar Business Intelligence, allmänt kring beslutstöd kompletterat med visst fokus på QlikView.

Vi som skriver arbetar alla dagligen med Business Intelligence och QlikView på egbs consulting ab. Blogginlägg är dock personliga och författarens personliga åsikt överensstämmer inte nödvändigtvis alltid med företagets ståndpunkt.

egbs driver också bloggen statusraden.se om sociala intranät.