Öppna data på fem minuter!

Öppna data är på tapeten. Här är en kort sammanfattning av vad som händer på nationell nivå och vad organisationer behöver göra för att komma igång med öppna data.

Öppna data på nationell nivå

Regeringen har gjort bedömningen att en stor del av informationen som finns hos kommunala och statliga myndigheter utgör ett stort värde för medborgare och företag.

Näringsdepartementet har gett Vinnova uppdraget att ta fram en teknisk plattform för öppna data (öppnadata.se). Uppdraget genomförs i samarbete med bland annat Sveriges Kommuner och Landsting samt E-delegationen.

Öppna data ses som ett viktigt sätt att öppna upp innovationsprocessen och göra externa lösningar möjliga.

Vinnova skriver följande:

”Innovationer har möjlighet att uppstå när aktörer öppnar upp sin information externt. Den egna organisationen är inte alltid bäst på att skapa lösningar utan en extern part kan ha nya synsätt och andra förmågor att skapa något nytt; sådan extern innovation kan ge fördelar med ökad effektivitet samt bättre och fler idéer.”

Det är tänkt att plattformen ska förmedla data samt färdigutvecklade appar och e-tjänster. En pilot av plattformen för öppna data ska driftsätts 31 december 2012.

Tre fördelar med öppna data

  • Öppna data ger möjlighet att utveckla mer relevanta e-tjänster på medborgarnas villkor.
  • Öppna data ger en ökad insyn i den offentliga verksamheten, främjar demokrati och möjliggör rätten att ta del av information som har framställs av skattemedel.
  • Öppna data ger möjlighet att skapa bättre ordning och reda och förbättra informationsförvaltningen i den egna organisationen. En effektiv informationsförvaltning underlättar exempelvis vid ett införande i av ett e-arkiv.

Har du gjort hemläxan?

För att möjliggöra öppna data behöver organisationen skapa ordning och reda på information, system och processer. Har du någon modell för informationsklassificering? Arbetet underlättas om informationsflöden och systemintegrationer är dokumenterade. Arbete med digitalisering är långsiktigt och strategin bör även omfatta ett taktiskt spår. Börja med att tillgängligöra det allra enklaste exempelvis, PDF:er, Word-dokument och Excel. Dessa format är inte optimala, men det är en början.

Kanske använder ni något beslutstöd i organisationen (exempelvis QlikView, Cognos eller Hypergene)? Kanske finns redan ett datalager? Att utgå från redan befintliga lösningar och anpassa dessa för att göra relevanta datauttag är oftast det bästa sättet att komma igång.

Tre steg för införandet av öppna data:

  1. Kartlägg, inventera och priorietera informationskällor.
  2. Skapa struktur genom data- och informationsmodeller samt dokumentera dessa
  3. Etablera en öppna data-portal och tillgängliggör dataset och dokumentation om dessa externt.

I många fall kan det finnas fördelar med att ta hjälp externt för att göra det inledande kartläggningsarbetet och få hjälp med informationsmodellering.

Länkexempel för öppna data

Internationellt:
http://data.gov
http://data.gov.uk

I Sverige:
http://trafikverket.se
http://open.stockholm.se/oppna-data

Övrigt:
http://www.google.com/publicdata/directory?hl=en_US&dl=en_US
IDG, ComputerSweden

Bild: Creative Commons lkaestner

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *