Alla kan sub-optimera sin verksamhet

Teamwork

I ett intressant TED-föredrag pratar Atul Gawande om hur sjukvården under det senaste århundrandet gått från sjukstuga med väldigt små möjligheter att bota till en högspecialiserad verksamhet med oändligt många experter. Det här ger naturligtvis en bättre sjukvård men skapar samtidigt problem. Det mest uppenbara är skenande kostnader, en konskevens av att varje specialist fokuserar på att optimera sin egen verksamhet samtidigt som ingen (eller allt för få) ser till helheten.

På samma sätt utvecklas de flesta typer av verksamhet. Det börjar normalt med något litet där alla har koll på allt för att över tiden utvecklas till något komplext med allt mer specialiserade funktioner. Helheten för den enskilde medarbetaren blir succesivt allt mer diffus.

Det är i det här läget det börjar bli intressant att arbeta med Lean. Det är handlar om att utifrån slutkundens perspektiv systematiskt eliminera allt som inte skapar mervärde – ‘Mer värde för mindre arbete’.

Enkelt uttryckt handlar det om att skapa ett team som fungerar bra tillsammans, där alla både ser sin egen roll och samtidigt ser helheten. I större organisationer är komplexiteten i det närmaste total och det kräver naturligtvis en systematisk och grundläggande analys. Det är här man ska tänka på sin verksamhet som serviceteamet i formel 1. Alla är specialiserade på att lösa sin uppgift men alla förstår samtidigt det övergripande målet.

Det är inte experternas kompetens som avgör slutresultatet utan deras förmåga att samverka med andra. En grundläggande förutsättning är att alla får ett nödvändigt helhetsperspektiv. Det här är något som ska baseras på fakta – är det inte mätbart så finns det inte. Det är på det här sättet business intelligence hänger ihop med lean. Genom att eliminera tyckande och visa på samband.

BI är ett systematiskt sätt att gå från suboptimerat till optimerat. Titta gärna på föredraget men fundera samtidigt på hur det egentligen beskriver din verksamhet.

Bild: Wikipedia (Creative Commons)

Andra om Lean: NyTeknik

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *