Att bestämma NKI med QlikView

NKI är en metod framtagen av SCB för att mäta kundnöjdhet. I grunden baseras NKI på tre frågor (A, B och C) och NKI-värdet räknas ut som medelvärde som därefter normeras till en skala från 0 – 100. Exempel på frågor är: Verksamheten som helhet: ”Vilket helhetsbetyg ger du egbs”? Hur verksamheten uppfyller förväntningarna: ”Hur … Läs mer

 

QlikView prislista och licensmodell – 4 steg

QlikViews prislista och licensmodell är i grunden ganska enkel, men vissa begränsningar gör att det kan vara lite svårt att förstå hur allt hänger ihop. Här följer en genomgång av prislistan för QlikView som förklarar hur licenskostnaden byggs upp. Den senaste prislistan (2013) hittar du bland våra nedladdningsbara filer här på bi-effekten. För åtkomst behöver … Läs mer

 

Öppen data med QlikView – struktur och rekommendationer

PSI-direktivet innehåller en uppsättning minimiregler för vidareutnyttjande av handlingar hos offentliga myndigheter och när denna data publiceras via ett API kallas det Öppen data. Syftet med direktivet är att skapa förutsättningar för en europeisk informationsmarknad. Vidareutnyttjande innebär att information används för andra ändamål än dem som de ursprungligen framställdes eller samlades in för. Tanken är … Läs mer

 

QlikView i kundtjänst

Många plattformar för kundtjänst och ärendehantering är rena guldgruvan för djupa och givande analyser. Dessvärre innehåller de befintliga plattformarna begränsade möjligheter för analys. Traditionellt har analysen syftat till att öka effektiviteten på kundtjänsten, med nu ser vi ett skifte till att istället fokusera på bättre kvalitet i kundtjänsten. Det kräver helt andra verktyg. Analysen bör … Läs mer

 

Välja QlikView Partner – 7 viktiga frågor

Häromdagen fick jag frågan hur man ska tänka när man väljer QlikView-partner. Här är några frågor att fundera över. QlikTech, som tillverkar QlikView, har satt upp vissa kriterier för att få vara QlikView-partner. Dessa kriterier säkerställer att partnern har bra kunskap om produkten. Klarar QlikView-partnern ett långsiktigt åtagande? Det kostar mycket att byta leverantör och … Läs mer

 

Inför de olympiska spelen med QlikView

Inför sommaren olympiska spel i London – OS 2012 – så släpper QlikView en demo där du själv kan göra urval för att jämföra den historiska medaljskörden i de olympiska spelen genom att göra urval för länder, idrotter och ända ner på enskild idrottare. Demon heter Global Games eftersom det förmodligen kostar för mycket pengar … Läs mer

 

3 utmaningar med molnbaserad Big Data

Idag pratas det mycket om Big Data och en viktig del av detta är de möjligheterna med molnbaserad lagring. Gissningarna hur mycket pengar molnbaserad lagring av Big Data kommer att representera de närmaste åren varierar mellan 500-150 miljarder SEK beroende på vilken analysfirma du frågar. Samtliga är eniga om att den molnbaserade Big Data kommer … Läs mer