Flera valutor och avsaknaden av valutakurser?

Ofta vid konsolidering av information behövs en översättning för att göra olika tal jämförbara. Ett av de tydligaste exemplen kring detta är hanteringen av ekonomi från flera länder och med olika valutor. Ofta har bolagen en egen valutakurs men vår erfarenhet säger att dessa kurser inte alltid är på daglig nivå utan istället på månadsnivå. … Läs mer

 

Uttryck i Inline-tabell

I vissa applikationer finns behov att ha olika beräkningssätt på varje rad. Ett smidig sätt att hantera detta är att spara uttrycket i en tabell i scriptet. I detta exemplet kommer visas med en Inline-tabell men principen fungerar lika så bra i en tabell skapat med Resident eller From. Skapa först tabellen där uttrycket finns … Läs mer

 

Bakom kulisserna – visualisering med QlikView

Den 10 och 11 april kör QlikTech ett ”ask the experts event”. Det handlar om visualisering och hur du ska tänka vid applikationsutveckling, alltså lite samma idé som egbs frukostmöten om QlikView. Här är en video som berättar historien bakom en design. Väl värt sina sju minuter. Cool and Impactful Vizualizations – YouTube.

 

Att förstå kunderna

När FastCompany skriver om Apples samarbete med NetFlix nämner de två fördelar för Apple. Den första är ganska självklar – eftersom Netflix använder Apples etablerade betalsystem så skär Apple några procent på all försäljning. Den andra och mer intressanta aspekten är följande: ”certainly they can use the information to improve their customer analytics / naturligtvis … Läs mer

 

Sätt att optimera QlikView-filer

Nedan har jag samlat några tips på hur en med enkla grep förbättra sina QlikView-filers prestanda utan att uppgradera hårdvaran.   Använd én transaktionstabell I QlikView kan användas för att analysera datamodeller uppbyggd på olika sätt med transaktionstabeller, linktabeller och dimensioner. En struktur med én transaktionstabell direkt kopplat till dimensionstabeller är att föredra ut minnesanvändningssynpunkt. … Läs mer

 

Dashboard / Styrkort i QlikView

Dashboard (eller styrkort som det kallas på kommunsvenska) i QlikView är ett ganska vitt begrepp. Vi ser dashboarden som en startsida som ger ett direkt resultat. När man ser en dashboard ska man direkt förstå vad som visas och varför den informationen är relevant. Det här betyder att vi inte kan visa upp allt i … Läs mer

 

Vad är ETL i QlikView ?

ETL handlar om att göra om rådata för att skapa data att agera på – i vårt fall att göra data redo att använda i QlikView.  Förkortningen ETL står för Extract (extrahera), Transform (omvandla) och Load (ladda). När vi läser information från olika datakällor gäller det framförallt att få all data att ”prata samma språk”. … Läs mer