Personalstatistik i QlikView

Det här är första delen av tio där vi kort presenterar några kommunala projekt i QlikView. Dagens ämne är Personalstatistik i QlikView.

Problem: Avsaknad av sammanställd statistik angående jämnställdhetsfrågor för presentation i årsredovisning, på intranät och i rapportering till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Beskrivning av lösningen: Genom att hämta information från flera verksamhetssystem skapas en personalkartläggning i QlikView för att uppfylla krav på statistik kring jämställdhetskartläggning.

Nyckeltal: 20-25 nyckeltal. Exempel på nyckeltal är Antal anställda, Heltidsanställda, Tillsvidareanställda, Visstidsanställda, Timanställda fördelat på Ålder, Kön, Övertid etc.

Mottagare: Kommunledning

Värde: Kontinuerlig tillgång till aktuell, kvalitetssäkrad och sammanställd statistik.

I projekten ovan hämtas information från flera av följande system: Heroma, Visma, LandLord, Agresso, Kommunens Antivirusdatabas, KommWeb 2.0, ProCapita IFO, Siebel, Phoniro, Extens.

egbs consulting har under de senaste åren genomfört många värdefulla effektiviseringar av uppföljning och kvalificerad rapportering med data från flera verksamhetskritiska datakällor med hjälp av QlikView. Här kan du läsa om fler analyser med QlikView i kommunal verksamhet (pdf).

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *