Qlik® Sense – en genomgång del II – urval

Detta är vår andra post i serien om Qliks nya plattform – Qlik® Sense. Den första posten behandlade den nya licensmodellen. Qlik Sense är s.k. governed self-service BI. I den här posten kommer vi gå igenom hur du kan göra urval i Qlik Sense.

Urval

blogpost_selections_1

 

 

Generellt är Qlik Sense anpassat för att kunna köras lika väl på mobila enheter som på vanliga datorer. Därmed är även ikonerna och gränssnittet anpassat för att markeras med hjälp av din hand som pekdon. I Qlik Sense till skillnad mot QlikView får användaren en preview av sina urval/val. Det innebär att användaren kan klicka (grönmarkerat) och se vilka värden som är associerat (vit). Samtidigt som urvalet påbörjas dyker en meny upp. Vill användaren bibehålla sitt urval görs detta genom att markera med grön knapp.

Urval från objekt (utom filterbox)

Vi kommer nu gå igenom dessa 4 ikoner som dyker upp på denna meny och vad de innebär. Vi gör detta i omvändordning dvs från höger till vänster. (Denna meny gäller inte för listboxar.)

  • Grön knapp innebär alltså att användaren bekräftar sitt urval.
  • Röd knapp innebär att användaren kan ignorera sitt senaste urval. Dvs motsatsen till den gröna.
  • Ikonen till vänster innebär att användaren kan välja att radera alla val i det aktuella fältet.
  • Lasso val. Innebär att användaren kan göra urval genom att göra en ring. Samtliga punkter som berörs av ”lassot” eller innanför kommer att väljas.

Urval genom X/Y axel

I Qlik Sense finns det även nu möjlighet att göra urval genom spann på Y/X axel. Som användare börjar du helt enkelt att dra upp (eller ner) för att skapa dig det spann som önskas. När du är klar bekräftar du ditt urval och de punkter som hamnar innanför ditt spann kommer att bli valda. I exemplet har vi gjort ett spann på Y axeln mellan 1.556.840 och 3.129.094

blogpost_selections_2

Urval i filterbox

blogpost_selections_3

 

 

Vi går igenom de olika alternativen i denna meny. Det som skiljer sig mot det vi precis gått igenom är att listboxar saknar lasso verktyget för urval men har istället en meny. (De tre punkterna). Klickar användaren på denna ikon nås denna meny.

blogpost_selections_4

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kommer nu gå igenom dessa alternativ uppifrån och ner. Samtliga av dessa alternativ känner du igen om du är bekant med QlikView.

  • Markera alla – innebär att du som användare kommer välja alla. Praktiskt om du har en listbox med många värden.
  • Välj möjliga – innebär att du som användare kommer välja dem värden som är associerade med de ev tidigare urvalen. Finns inga tidigare urval kommer detta alternativ ge samma resultat som det ovan.
  • Välj alternativ – innebär att du som användare kommer välja dem alternativa poster som finns. Dvs dem som finns associerade med tidigare urval men som användaren inte valt.
  • Välj uteslutna – innebär att du som användaren kommer välja dem värden som är uteslutna från det aktuella urvalet.
  • Exportera data – innebär att du som användare kommer få dem värden som är associerade med ditt urval exporterade till fil (xlsx).

 

Aktuella urval

Till skillnad mot QlikView presenterar Qlik Sense alltid de aktuella urvalen i en aktuella urvals panel.

blogpost_selections_5

 

 

Här får användaren en indikation till hur stor del av fältet som urvalet är gjort. I exemplet ovan kan vi se att ca 20% av Shipper står värdet ”SafeAndFast” för (markerat med grönt under Shipper). Användaren kan radera urvalet för ett fält genom att klicka på krysset. Användaren kan också klicka på fältet för att kunna göra samma urval vi precis gått igenom. Förutom detta kan användaren här välja att låsa ett urval med följande resultat.

 

blogpost_selections_6

 

 

Till vänster om dessa urval (fält) finns även 3 andra ikoner.

blogpost_selections_7

 

Dessa betyder att du kan hoppa bakåt eller framåt mellan din tidigare urval. Den tredje ikonen innebär att du kan radera samtliga urval. Längst till höger i aktuella urval ”baren” finns dessa ikoner.

blogpost_selections_8

 

 

Den första är en global associativ sökningsfunktion men vi är mer intresserade av den andra i denna bloggpost. Då kommer vi till en ”Aktuella val”. Nedan för dessa aktuella val (där du som användare också kan eliminera val genom att trycka på krysset för respektive fält) får du samtliga fält som finns tillgängliga i applikationen (om kryssrutan ”Visa fält” är markerad, annars visas endast dem fält som är taggade som dimension). I det sökfält som finns (Sök dimensioner och fält) har du möjlighet att söka på dimensionens eller fältetsnamn. Om vi är intresserade av fält som innehåller ”Order” kan vi enkelt skriva Order och så visas endast de fält/dimensioner som matchar vårt kriterium. Se nedan för resultatet.

blogpost_selections_9

 

 

 

blogpost_selections_10

 

 

 

 

Tidigare poster i denna serie om Qlik Sense

 

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *