QlikView för Ambulanssjukvården i Uppsala räddar liv

Uppsala_Ambulance[1]

– Vi har fokuserat på hur vi kan förbättra verksamheten för att jaga sekunder och minuter, berättar verksamhetschef Per Andersson. Vi kan redan nu konstatera att analysen med QlikView kan bidra till att rädda liv.

Ambulanssjukvården är en organisation som sorterar i Landstingen. De har 230 anställda och omsätter 150 miljoner. Ambulanssjukvården har ett länsuppdrag vilket betyder att de är verksamma över hela Uppsala län, allt ifrån öar ute till havs till tätorter som Uppsala. Varje år gör de ungefär 40 000 uppdrag.

– Det vi funderade på innan vi startade projektet var vad vi skulle vilja få ut ur befintlig rådata som vi inte kunde få ut idag. Vi kunde läsa ut väldigt mycket data men frågan var hur vi skulle göra den begriplig. Vi hade tidigare en känsla för hur saker låg till men vi kunde inte riktigt bevisa det, berättar Per Andersson.

– När vi ska göra vissa förändringar som till sin ytterlighet kan innebära förbättringar för en stor andel av befolkningen men som samtidigt kan bli en försämringar för några vill man verkligen vara säker på att göra rätt. Om fler gagnas av förändringen är det kanske värt att göra den. Då räcker det dock inte med magkänsla.

En annan viktig analys var att tydligt kunna mäta förbättringar. Vi ville kunna testa en månad och se om det blev som vi hade tänkt oss.

En utmaning i projektet har varit datakällorna. I patientjournalerna är det nästan bara löptext vilket gör det svårt att hämta ut användbar data. Därför skapades ett medicinskt beslutsstöd för larmcentralen som bygger på att operatören klickar på informationen. Det betyder att en felkälla elimineras eftersom allt blir rättstavat.

– Det här betyder att vi har världsunika data som vi kan ta ut på sekunder och det går inte att göra någon annanstans, berättar Per Andersson. Den här är data som nu ska börja analyseras av vår överläkare och som använder informationen för att få ett bättre underlag för att förbättra tjänsten medicinskt. Det här är ett arbete som precis påbörjats och som kommer att ta flera år.

En utmaning när verksamhetsnära data ska analyseras är alltid felvärden. Det är viktigt att kunna rensa bort uppenbara brister för att få rättvisande resultat. Samtidigt är det också mycket viktigt att redovisa korrigeringar och vilken data som tagits bort.

– Vi vill vara öppna när vi redovisar vår statistik och vilka värden vi anser vara korrupta. Ett felvärde kan exempelvis vara att en ambulans larmas ut på ett Prio-1-larm (högsta prioritet) och då är det inte sannolikt att det tar dem 2 timmar att nå adressen. Var man än befinner sig i Uppsala län så tar det aldrig två timmar att ta sig dit. Då kan vi lätt filtrera bort dessa värden, berättar Per Andersson.

I nästa steg kommer Ambulanssjukvården att visualisera informationen på kartor för att bättre förstå var eventuellt nya stationer ska byggas. Det finns också andra sätt att korta utryckningstiderna.

– När vi ser att vi i en viss stadsdel i Uppsala har en utryckning mellan 19 och 21 sex dagar av sju kan jag inte bygga en ny station där. Men jag kan skicka upp en tom ambulans i två timmar och därmed pricka en utryckning sex dagar av sju. På så sätt kan vi nå en större del av befolkningen snabbare, avslutar Per Andersson.

Ta även del av QlikTechs success story här

Vill du veta mer om QlikView och den lösning vi levererat till Ambulansen i Uppsala?

Kontakta Tomas Fagerström, tomas.fagerstrom(at)egbs.se

Bild enlig Creative commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uppsala_Ambulance.jpg

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

En kommentar om: “QlikView för Ambulanssjukvården i Uppsala räddar liv

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *