Rapportering med QlikView NPrinting

QlikView NPrintingID-100229857

Qlik presenterade under februari ett förvärv av bolaget Vizubis produkt NPrinting. QlikView NPrinting möjliggör rapportering från QlikView till exempelvis Microsoft Word, Excel och Powerpoint vilket gör att Qlik nu förutom Data Discovery erbjuder sina kunder traditionell rapportering. Vi på EGBS har haft produkten i vår portfölj under lång tid och har flera kundreferenser.

Vad är QlikView NPrinting

QlikView NPrinting är en produktlinje som underlättar design, distribution och administration av rapporter baserad på data och designobjekt från QlikView-dokument.

QlikView NPrinting ger dig möjlighet att

  • Skapa rapporter i ett antal format som Excel, Word, HTML, pdf, ppt, Pixel Perfect
  • Kombinera data/objekt från flera QlikView-dokument i samma rapport
  • Komplettera rapporter med data eller objekt inte hämtat från QlikView
  • Göra dataurval
  • Schedulera utskick, till mapp eller mailmottagare
  • Behörighetsstyra vem som får vilka rapporter/dataurval

Förutom att få rapporter per mail eller levererad till en mapp, kan användare ges möjlighet att själva beställa ett rapportutskick (’On demand’), eller via en webbportal få åtkomst till sina rapporter.

Den 5:e mars har du möjlighet att lära dig mer om QlikView Nprinting, som då är temat för EGBS Qlik-frukost. Se egbs.se/#aktiviteter för mer information och anmäla. Anmälan kan göras här.

Välkommen!

För mer information om QlikView NPrinting, se www.egbs.se.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *