”Sense it” i nätläsaren

För ett par månader sedan upptäckte jag, SenseIt, ett händigt plugin för Qlik Sense till nätläsaren Chrome. Det låter mig använda ”dra och släpp” från datatabeller som jag hittar på internet in i nya Qlik Sense-applikationer. Det är inte något jag använder varje dag, men den är smidigt att ha till hands när jag springer på intressanta dataset som jag vill läsa och för demonstration och visa hur lätt det är att läsa in data till Qlik Sense.

Läsa in Premier League data från Wikipedia till Qlik Sense.

premierleague.wikipediaJag hittade sluttabellen för Premier League på Wikipedia-sidan 2014-15 Premier League. Denna vill jag läsa in i en Qlik Sense applikation.

premierleague.wikipedia.senseit

Om du har installerat SenseIt till din browser så kommer du se ett Qlik-grönt stapeldiagram till höger om adressfältet i din nätläsare. Klicka på ikonet medan du är på sidan med tabellen. Nu dyker en popup-ruta fram och du kan klicka och dra tabeller från websidan in denna.

premierleague.wikipedia.senseit.import

Den valda tabellen dyker upp i en förehandsvisning där det även är möjligt att göra några förehandsjusteringar av importen. Det är justeringar för rubrik-sättning, decimalseparator, tusentalsavgränsare och om tabellen skall transponeras eller inte vid importen.

Klicka på ”Create App” knappen för att skapa applikationen. Merk att du måste ha Qlik Sense desktop igång om du inte använder en serverinstallation.

Klicka på ”Open App” knappen för att öppna applikationen.

Voila! Qlik Sense applikationen är skapat och laddat med tabelldatan. Nu är det bara att börja designa och analysera datan.

premierleague.wikipedia.senseit.result

SenseIt är skapat för Google Chrome, men jag har även lyckat installera den i min Opera-browser utan problem. För att få till det använde jag mig av ”Download Chrome Extension”. SenseIt är också tillgänglig som ett öppet källkodsprojekt på Qlik Branch.

 

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *