Qlik Sense – en ny produkt från Qlik

Så efter 2 års väntan är den nu släppt till marknaden med namnet Qlik Sense – Qliks nya plattform med både stora likheter och skillnader mot QlikView. Vilka likheter och skillnaderna är kommer vi skriva om inom den närmsta tiden. Första gången jag såg den nya produkten var för snart 2 år sedan på en … Läs mer

 

Så får alla controllers en Googlefredag

Just nu är det högtid för budgetprocess inför kommande verksamhetsår. Något som sätter de flesta controllers i hårt arbete. Jag ska i det här inlägget försöka ge dig en bild av hur en controller kan effektivisera sin vardag med hjälp av QlikView och istället kanske ha en googlefredag varje vecka. Faktum är att det är … Läs mer

 

Analys av Eurovision med QlikView

Snart blir det mer glitter och glamour när Eurovision härledd av Petra Mede går av stapeln i Malmö. Vad har då detta att göra med dataanalys och QlikView? QlikView är en plattform och du kan då självklart göra alla typer av analyser av i princip vilken data som helst. Här är ett tydligt exempel, Eurovisionizer … Läs mer

 

Värdeerbjudande, värdeelement

Värdeerbjudande (value proposition) betyder att bevisa värdet i företagets marknadserbjudande. Idag är problemet att många säljare inte förstår värdet av den produkt de säljer. Det beror framförallt på att värdet är dåligt underbyggt. Det betyder att säljarna ger rabatter eftersom produkten ses som allmängods. Det leder till dålig lönsamhet. För att kunna arbeta med ett … Läs mer

 

Lönekartläggning i QlikView

Det här är andra delen av tio där vi kort presenterar några kommunala projekt i QlikView. Dagens ämne är Lönekartläggning i QlikView. Problem: Bristfällig statistik gällande lönespridning inom grupper med likvärdigt arbete. Beskrivning av lösningen: Genom att sammanställa befintlig information och sätta upp en konsekvent mall för analys blir det enkelt att göra jämförande analyser … Läs mer

 

Personalstatistik i QlikView

Det här är första delen av tio där vi kort presenterar några kommunala projekt i QlikView. Dagens ämne är Personalstatistik i QlikView. Problem: Avsaknad av sammanställd statistik angående jämnställdhetsfrågor för presentation i årsredovisning, på intranät och i rapportering till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Beskrivning av lösningen: Genom att hämta information från flera verksamhetssystem skapas … Läs mer

 

Analys av försäljning och värdeerbjudande i QlikView

Fick frågan om jag inte kunde skriva ner lite kring vår kvalificerade försäljningsanalys i QlikView och tänkte att det kan vi lika gärna beskriva här på bi-effekten. Analys av försäljning och värdeerbjudande i QlikView är en effektiv metodik för att förbättra försäljnings- och produktutvecklingsprocessen. Huvudbeståndsdelarna är analys av kravinsamling, produktval och utfall för såväl lyckade … Läs mer