Så får alla controllers en Googlefredag

Just nu är det högtid för budgetprocess inför kommande verksamhetsår. Något som sätter de flesta controllers i hårt arbete. Jag ska i det här inlägget försöka ge dig en bild av hur en controller kan effektivisera sin vardag med hjälp av QlikView och istället kanske ha en googlefredag varje vecka. Faktum är att det är … Läs mer

 

Värdeerbjudande, värdeelement

Värdeerbjudande (value proposition) betyder att bevisa värdet i företagets marknadserbjudande. Idag är problemet att många säljare inte förstår värdet av den produkt de säljer. Det beror framförallt på att värdet är dåligt underbyggt. Det betyder att säljarna ger rabatter eftersom produkten ses som allmängods. Det leder till dålig lönsamhet. För att kunna arbeta med ett … Läs mer

 

Analys av försäljning och värdeerbjudande i QlikView

Fick frågan om jag inte kunde skriva ner lite kring vår kvalificerade försäljningsanalys i QlikView och tänkte att det kan vi lika gärna beskriva här på bi-effekten. Analys av försäljning och värdeerbjudande i QlikView är en effektiv metodik för att förbättra försäljnings- och produktutvecklingsprocessen. Huvudbeståndsdelarna är analys av kravinsamling, produktval och utfall för såväl lyckade … Läs mer

 

Alla kan sub-optimera sin verksamhet

I ett intressant TED-föredrag pratar Atul Gawande om hur sjukvården under det senaste århundrandet gått från sjukstuga med väldigt små möjligheter att bota till en högspecialiserad verksamhet med oändligt många experter. Det här ger naturligtvis en bättre sjukvård men skapar samtidigt problem. Det mest uppenbara är skenande kostnader, en konskevens av att varje specialist fokuserar … Läs mer

 

Dashboard / Styrkort i QlikView

Dashboard (eller styrkort som det kallas på kommunsvenska) i QlikView är ett ganska vitt begrepp. Vi ser dashboarden som en startsida som ger ett direkt resultat. När man ser en dashboard ska man direkt förstå vad som visas och varför den informationen är relevant. Det här betyder att vi inte kan visa upp allt i … Läs mer

 

Vad är ETL i QlikView ?

ETL handlar om att göra om rådata för att skapa data att agera på – i vårt fall att göra data redo att använda i QlikView.  Förkortningen ETL står för Extract (extrahera), Transform (omvandla) och Load (ladda). När vi läser information från olika datakällor gäller det framförallt att få all data att ”prata samma språk”. … Läs mer

 

En blogg om QlikView, Business Intelligence och beslutsstöd

Välkommen till BI-effekten. Här kommer vi skriva om Business Intelligence och beslutsstöd i allmänhet och QlikView i synnerhet. Alla som skriver på bloggen arbetar på egbs consulting ab som QlikView-konsulter. Åsikterna är våra egna men vi skriver naturligtvis om våra samlade erfarenheter av beslutsstöd och QlikView. Bloggen har uppstått som ett komplement till de användarforum … Läs mer