Lönekartläggning i QlikView

Det här är andra delen av tio där vi kort presenterar några kommunala projekt i QlikView. Dagens ämne är Lönekartläggning i QlikView. Problem: Bristfällig statistik gällande lönespridning inom grupper med likvärdigt arbete. Beskrivning av lösningen: Genom att sammanställa befintlig information och sätta upp en konsekvent mall för analys blir det enkelt att göra jämförande analyser … Läs mer

 

Personalstatistik i QlikView

Det här är första delen av tio där vi kort presenterar några kommunala projekt i QlikView. Dagens ämne är Personalstatistik i QlikView. Problem: Avsaknad av sammanställd statistik angående jämnställdhetsfrågor för presentation i årsredovisning, på intranät och i rapportering till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Beskrivning av lösningen: Genom att hämta information från flera verksamhetssystem skapas … Läs mer

 

Öppen data med QlikView – struktur och rekommendationer

PSI-direktivet innehåller en uppsättning minimiregler för vidareutnyttjande av handlingar hos offentliga myndigheter och när denna data publiceras via ett API kallas det Öppen data. Syftet med direktivet är att skapa förutsättningar för en europeisk informationsmarknad. Vidareutnyttjande innebär att information används för andra ändamål än dem som de ursprungligen framställdes eller samlades in för. Tanken är … Läs mer