Förstå dina kunder – know your market

I det senaste numret av Computer Sweden (2012-11-23) bekräftas och förstärks det vi berättat om på bi-effekten under det senaste året. Att analys av kundernas beteende är av stor vikt och konceptet ”know your market” blir en nyckelfaktor. Idag cirkulerar mycket information om ditt bolag och din verksamhet på de sociala medierna. Det betyder samtidigt … Läs mer

 

NKI i QlikView – praktiskt exempel

    Eftersom vi försöka leva som vi lär så gör vi naturligtvis en uppföljning i QlikView på vår senaste aktivitet – QlikView-dagen. Här är ett praktiskt exempel på hur vi utformat en NKI-uppföljning för att kunna göra en relevant uppföljning direkt i QlikView. Vi använder oss av SCBs NKI-metodik (klicka om du behöver läsa mer). … Läs mer

 

Att bestämma NKI med QlikView

NKI är en metod framtagen av SCB för att mäta kundnöjdhet. I grunden baseras NKI på tre frågor (A, B och C) och NKI-värdet räknas ut som medelvärde som därefter normeras till en skala från 0 – 100. Exempel på frågor är: Verksamheten som helhet: ”Vilket helhetsbetyg ger du egbs”? Hur verksamheten uppfyller förväntningarna: ”Hur … Läs mer

 

QlikView i kundtjänst

Många plattformar för kundtjänst och ärendehantering är rena guldgruvan för djupa och givande analyser. Dessvärre innehåller de befintliga plattformarna begränsade möjligheter för analys. Traditionellt har analysen syftat till att öka effektiviteten på kundtjänsten, med nu ser vi ett skifte till att istället fokusera på bättre kvalitet i kundtjänsten. Det kräver helt andra verktyg. Analysen bör … Läs mer