Öppna data på fem minuter!

Öppna data är på tapeten. Här är en kort sammanfattning av vad som händer på nationell nivå och vad organisationer behöver göra för att komma igång med öppna data. Öppna data på nationell nivå Regeringen har gjort bedömningen att en stor del av informationen som finns hos kommunala och statliga myndigheter utgör ett stort värde … Läs mer

 

Om Öppna data – open data

    Vi tänkte skriva lite mer om det här med Öppna data (det som slarvigt kallas öppen data). Här är en intressant film som ger en bra introduktion. Det här är ett kort föredrag av sir Tim Berners-Lee (skaparen av www) om möjligheter med öppna data.

 

Öppen data med QlikView – struktur och rekommendationer

PSI-direktivet innehåller en uppsättning minimiregler för vidareutnyttjande av handlingar hos offentliga myndigheter och när denna data publiceras via ett API kallas det Öppen data. Syftet med direktivet är att skapa förutsättningar för en europeisk informationsmarknad. Vidareutnyttjande innebär att information används för andra ändamål än dem som de ursprungligen framställdes eller samlades in för. Tanken är … Läs mer