Uttryck i Inline-tabell

I vissa applikationer finns behov att ha olika beräkningssätt på varje rad. Ett smidig sätt att hantera detta är att spara uttrycket i en tabell i scriptet. I detta exemplet kommer visas med en Inline-tabell men principen fungerar lika så bra i en tabell skapat med Resident eller From.

Skapa först tabellen där uttrycket finns sparat, tillsammans med de dimensioner som ska användas i diagramet. Ta även med ett numerisk uttrycksid eller radnummer, RowNo().

Uttryck: 
load * inline [ 
	Uttryck, Uttrycksid
	"Sum({}"Tansaktionsmängd")", 1 
	"Sum({}"Tansaktionsmängd")", 2 
	"Sum({}"Tansaktionsmängd")", 3 
	];

;

Skapa ett uttryck som lägger alla uttryck, i Uttrycksid, i en sträng. Använd Concat() och sätt Uttrycksid för sortering. I dett exemplet spars uttrycket ned i en variabel, vUttryckslista, men det går lika bra att använda uttrycket direkt i applikationen.

Let vUttryckslista = concat({1}Uttryck,',', Sorteringsordning)

I objektet jag vill göra beräkningen i lägger jag ut dimensionen ”Dimension” och skriver följande i uttrycket.

pick(Sorteringsordning,$(vUttryckslista))


Resultatet blir en tabell som beräknar på olika sätt på varje rad.

Exempel QlikView-fil: Uttryck i Inline-tabell.qvw (qvw)

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *