Välja QlikView Partner – 7 viktiga frågor

Häromdagen fick jag frågan hur man ska tänka när man väljer QlikView-partner. Här är några frågor att fundera över.

QlikTech, som tillverkar QlikView, har satt upp vissa kriterier för att få vara QlikView-partner. Dessa kriterier säkerställer att partnern har bra kunskap om produkten.

Klarar QlikView-partnern ett långsiktigt åtagande?

Det kostar mycket att byta leverantör och därför är det viktigt att båda parter siktar på en långsiktig relation. Kommer ni fortfarande vara en viktig kund när projektet övergår i förvaltning?

Hur specialiserade är QlikView-partnern på QlikView?

Arbetar QlikView-partnern med annat än QlikView och på vilket sätt kan det vara en långsiktig strategisk fördel/nackdel? Ett business intelligence projekt ger ofta ringar på vattnet och därför är det viktigt att företaget även har kompetens inom kringliggande delar. Framtida utmaningar är exempelvis distribuerad datainsamling, publicering av data via nya kanaler (via portaler, intranät, extranät och olika former av automatiserade rapporter) och återkoppling till verksamhetssystem. Att endast ha kompetens inom QlikView kan resultera i stor komplexitet i förvaltningen.

QlikView-kompetens?

QlikView-partnern bör känna till utmaningarna med de system där data idag lagras. Ofta är dataåtkomst en relativt enkel del i ett QlikView-projekt, men vissa system ställer krav på såväl utvecklare som verksamhet. Därför är det viktigt att QlikView-partnern kan förankra nödvändiga organisationsförändringar och också ha förmågan att genomföra dessa föreslagna anpassningar. QlikView-partnern ska också ha nödvändig kunskap om såväl försäljning, ekonomi, produktion och personal inom den nisch ditt företag verkar.

Duktiga QlikView-utvecklare är certifierade. Framförallt är det viktigt att de som agerar arkitekter i projekten är certifierade och att det finns en fungerande kompetensutveckling hos QlikView-partnern.

Är QlikView-partnern stor eller liten?

Stora företag med fokus på QlikView har förmodligen stora kunskaper inom området. Är företaget mindre kan kundkontakterna vara närmare och bättre. Den finansiella styrkan är naturligtvis viktig, men för verksamheten är det oftast viktigare att företaget har leveransförmåga och flexibilitet för att snabbt möta dina utvecklingsbehov. Det är inte givet att den som levererat flest lösningar nödvändigtvis levererar det bästa projektet (vore det så skulle världens godaste hamburgarna serveras på McDonalds).

Vilka kunder har företaget sedan tidigare?

Vi brukar prata om domänkunskap som en av de viktigaste framgångsfaktorerna i ett QlikView-projekt. Om QlikView-partnern gjort precis samma sak inom precis samma nisch med lyckat resultat finns det stor anledning att välja just den QlikView-partnern. Detta förutsätter naturligtvis att projektet bemannas med ungefär samma konsulter och naturligtvis att nyckelpersonerna finns kvar i organisationen.

Hur används personalen?

Gör personalen annat än att konsulta i QlikView-projekt och vilken kompetensprofil har de? Ofta kan en bredare förståelse för databaser, verksamhetssystem och allmän it- utveckling vara ett stort plus i utvecklingen av en väl fungerande BI-plattform.

Är QlikView-partnern flexibel?

Det kan ofta vara avgörande hur snabbt kan QlikView-partnern åtgärda eventuella problem med QlikView-installationen. Korrupt data eller felfungerande databaskopplingar gör att informationen i QlikView blir oanvändbar och då är det viktigt att snabbt kunna åtgärda problemet.

 

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *